Tuesday, December 27, 2011

Tujuan Utama blog dihasikan

Tujuan utama blog ini dihasilkan adalah untuk tujuan pendidikan mengenai pernikahan dalam Islam sebagai rujukan dan ilmu pengetahuan bagi matapelajaran munakahat. Ia adalah bagi mendedahkan mengenai perkara2 dalam pernikahan berdasarkan hukum syarak sebagai panduan menempuhi alam perkahwinan dan mantaati sgala perintah mengenai prnikahn yang telah ditetapkan Allah.

1 comment: