Tuesday, December 27, 2011

Aktiviti

Soalan 1
Nyatakan Rukun dan Syarat akad nikah.


Soalan 2
Terangkan hikmah perkahwinan dalam Islam.


 Latihan

1. Erti nikah pada bahasa ?
(a) kahwin / bersatu   (b) kumpul / himpun   (c) ikatan / janji   (d) kahwin / ikatan

2. Ciri suami yang disarankan kecuali
(a) Berakhlak mulia   (b) beriman   (c) berpenyakit   (d) bertanggungjawab

3. Syarat sah wali .....
(a) Islam   (b) 2 orang   (c) adil   (d) sihat


( *sila jawap soalan dan latihan dalam respon anda )

Isi Kandungan

1. menyebut pengertian nikah dan dalilnya.
2. mengetahui hukum dan hikmah pernikahan.
3. memahami panduan memilih suami dan isteri.
4. menyenarai rukun dan syarat sah nikah.

Objektif Pembelajaran

1. Dapat menyebut pengertian dan hukum solat.
2. dapat mengetahui serta memahami perkara2 dalam solat.

Tujuan Utama blog dihasikan

Tujuan utama blog ini dihasilkan adalah untuk tujuan pendidikan mengenai pernikahan dalam Islam sebagai rujukan dan ilmu pengetahuan bagi matapelajaran munakahat. Ia adalah bagi mendedahkan mengenai perkara2 dalam pernikahan berdasarkan hukum syarak sebagai panduan menempuhi alam perkahwinan dan mantaati sgala perintah mengenai prnikahn yang telah ditetapkan Allah.

Tuesday, December 20, 2011

ASSALAMMUALAIKUM...

ASSALAMMUALAIKUM.. SELAMAT DATANG KE BLOG PERNIKAHAN DALAM ISLAM.. SEMOGA KITA MENDAPAT ILMU YANG BERGUNA KEPADA KITA.