Tuesday, December 27, 2011

Aktiviti

Soalan 1
Nyatakan Rukun dan Syarat akad nikah.


Soalan 2
Terangkan hikmah perkahwinan dalam Islam.


 Latihan

1. Erti nikah pada bahasa ?
(a) kahwin / bersatu   (b) kumpul / himpun   (c) ikatan / janji   (d) kahwin / ikatan

2. Ciri suami yang disarankan kecuali
(a) Berakhlak mulia   (b) beriman   (c) berpenyakit   (d) bertanggungjawab

3. Syarat sah wali .....
(a) Islam   (b) 2 orang   (c) adil   (d) sihat


( *sila jawap soalan dan latihan dalam respon anda )

No comments:

Post a Comment